Shtëpia
|      

Privatësia ne RevistaShtypi

Ju lutemi lexoni këtë Rregullore te Privatesise (Rishikuar per here te fundit në 1 tetor 2010) para se të përdorni këtë shërbim. Duke vazhduar të përdorin RevistaShtypi.al, duhet ta dini se jeni njoftuar dhe pajtuar me kushtet e kësaj rregulloreje.

Welldata, kompania nen te cilen www.RevistaShtypi.al (“Faqia e Internetit RevistaShtypi,” ne I referohemi me “RevistaShtypi“, “Ne,” ose “e Jona”) respekton privatesine e perdorueseve, dhe ne duam qe tju veme ne dijeni se si ne e perdorim informacionin qe mbledhim rreth jush. Duke hyre ne faqen e RevistaShtypi, ti ke rene dakort dhe pranuar Rregulloren e Privatesise siç edhe ke pranuar Rregulloren e Perdoruesit per sherbimet tona. Për shkak se Interneti është një medium qe evoluon me shpejtësi, dhe zgjerimet e shërbimeve që ne ofrojmë mund të ndikojë në informacionin që ne mbledhim dhe mënyrën se si ne e përdorin atë, Rregulloria e Privatesise mund të ndryshojë nga koha në kohë. Nëse do ta bejme kete gje, ne do të vendosim daten e rishikimit te Rregullores ne faqen e internetit te RevistaShtypi.

Ju duhet të jenë të vetëdijshëm se kjo Rregullore Privatesie vlen vetëm për faqen e internetit te RevistaShtypi. Çdo faqe e internetit e lidhur me RevistaShtypi, permes një reklamimi ose si artikull qe shfaqet në faqen e internetit, ato janë te qeverisura nga politikat e tyre te privatesise.

Çfarë informacioni personal të identifikueshem mund t’i jap RevistaShtypi, dhe si e përdor atë RevistaShtypi?

 • Informacion Personale I Identifikueshem eshte çdo informacion i perdorur per t'ju identifikuar, kontaktuar apo lokalizuar. RevistaShtypi e mbledh kete informacion personal, qe ju e vendosni me deshiren tuaj, ne faqen tone te internetit ndersa regjistroheni si perdorues, ne faqen e internetit RevistaShtypi.al, si per shembull emrin tuaj dhe adresen e E-mailit.

 • RevistaShtypi e perdor Informacionin tuaj Personal te Identifikueshem per te komunikuar me ju lidhur me llogarine e krijuar ne Faqen e Internetit te RevistaShtypi. Ky komunikim mund te perfshije pa perjashtim, njoftime lidhur me ndryshimet ne materialet e Privatesise se Faqes RevistaShtypi, perditesim te sherbimeve, dhe permisime te sherbimeve. Duke qene se keto sherbime te lidhura me komunikimin jane te nevojshme per ti siguruar lexuesit tone cilesine me te larte te sherbimit, perdoruesit tane nuk lejohen qe te zgjedhin per marrjen e ketyre komunikimeve.

 • RevistaShtypi mund gjithashtu te perdore Informacionin tuaj Personal te Identifikueshem per tju derguar broshura informative elektronike, ose keshilla se si te perdorni sherbimin, ose te ju informoje per perditesimin e produkteve, ose tju njoftoje per ndonje oferte special te sajen ose te ndonje pale te trete per te cilen ajo ka marreveshje bashkepunimi. Ju mund te zgjidhni ne çdo kohe marrjen ose jot e ketyre komunikimeve, duke na derguar nje email ketu ose duke perdorur Lidhjen (Link) Ç’regjistrohu ne çdo email qe ju do te merrni.

 • Ne menyre qe të përmirësojme dhe që të krijojme një përvojë më të personalizuar, RevistaShtypi e asocion Informacionin tuaj Personal të Identifikueshme me informacionet që lidhen me përdorimin tuaj të internetit.

Çfarë informacioni tjetër mbledhet në lidhje me mua në Faqen e Internetit te RevistaShtypi dhe nga kush?

 • Ashtu si shumica e faqeve te internetit, RevistaShtypi vë ne funksion cookies për t’ju njohur ju dhe privilegjet tuaja të qasjes në Faqen e RevistaShtypi. Një cookie është një pjesë e vogël e informacionit qe një faqe interneti mund të ruajë në një skedar të caktuar në kompjuterin tuaj. Kur ju vizitoni një Faqe Interneti, kjo Faqe Interneti mund të perdore vetëm informacionin e ruajtur në cookie-n tuaj - jo informacionin e ruajtur në kompjuterin tuaj nga shërbime të tjera me baze interneti.

 • RevistaShtypi ruan Log-e te brendshme te ne Faqen e Internetit te RevistaShtypi. Keto Loge perfshijne informacione te tilla si adrese IP, versionin dhe tipin e shfletuesit tuaj, dhe sistemin operues te kompiuterit tuaj. RevistaShtypi perdor log-e, kryesisht, per sistemin administrative dhe per qellime statistikore, dhe per te detektuar nje veprimtari jo te denje ne Faqen e Internetit. Log-et mudn gjithashtu te perdoren per te gjeneruar agregate, informacion jo-personalisht te identifikueshme per Reklamuesit apo Palet e Treta.

 • RevistaShtypi mund te kontraktoje kohe pas kohe, me pale te treta per te na ndihmuar te kuptojme njerezit qe perdorin faqen tone te internetit dhe per te siguruar funksionalitet te tille si shperndarjen e emaileve, sherbime reklame, studime mbi konsumatorin, komente dhe ndarjen e permbajtjes me miqte dhe shoket. Keto kompani perdorin gjithashtu, cookies. Ato mund te perdorin gjithashtu tekonologji te tjera lokalizimi, te tilla si web-beacons (te njohura gjithashtu si GIF-e, web bugs, pixel gjurmues ose tage' vepruese), te cilat jane te ngjashme per nga funksioni me cookies, duke I lejuar ata qe te percaktojne se kur perdoruesi ka hyre ne nje faqe specifike te RevistaShtypi-t.

 • Cookie-et dhe web-beacon e lejojne RevistaShtypi dhe ofruesit e saj te sherbimit si pale te treta te mbledhin dhe te analizojne informacionet aggregate rreth faktit se si faqia e internetit perdoret.

 • Ne shesim, gjithashtu, reklame ne faqen tone te internetit, ne menyre qe sherbimi jone informative per lexuesit te jete falas. Ne praktiken e shitjes se reklames ne kete faqe internet, reklamuesit tane si pale e trete, mund te vendosin ose te njohin nje cookie unik ne shfletuesin tuaj. Informacion rreth vizites tuaj, te tilla si numri i hereve qe ju e keni pare nje reklame (por jo emrin tuaj, as adresen ose ndonje informacion tjeter personal tuajin), perdoret per tju percjelle juve reklamen.

Si është informacioni im personalisht i identifikueshme ose si përdoren te dhënat e mia ne faqe?

 • RevistaShtypi mund të ndajë informacionin tuaj personalisht të identifikueshme me të tjerët nën llojet e rrethanave të përshkruara në këtë Rregullore Privatesie. Prandaj, ne rezervojmë të drejtën që të caktojmë, shesim, licencojmë, ose ndryshe t’i transferojmë një pale të tretë informacionin tuaj personalisht të identifikueshëm në lidhje me një detyrë, shitje, sipërmarrje të përbashkët, apo transferim tjetër që kanë në thelb të gjitha assetet tona.

 • Ne mund të vëmë në dispozicion informacion tuaj personalisht të identifikueshëm pa lejen tuaj me shkrim ose pëlqim elektronik, siç kërkohet nga ligji, me urdhër gjykate, ose siç kërkohet nga ligje autoritete të tjera të zbatimit të ligjit.

 • Të tilla si: reklamat, ofertat promocionale, newsletter-at me e-mail, dhe linket që dergohen nga RevistaShtypi ose mediume te tjera te saj mund të kërkojnë informacion personalisht të identifikueshëm nga ju. Nëse ju vendosni për të siguruar këtë informacion, informacionit juaj mund të sigurohet (Ose Direkt nga ju apo nga RevistaShtypi) tek reklamuesi apo faqia e internetit ose shoqëria që bën ofertën reklamuese. Kjo Rregullore Privatesie nuk mbulon praktikat e fshehtësisë dhe informacionim e atyre reklamuesve apo faqeve të internetit që lidhen me faqen e internetit të RevistaShtypi.

 • RevistaShtypi mund të përdore kompanitë e tjera dhe persona të caktuar për të kryer funksionet për ne. Këto funksione mund të përfshijnë, për shembull, duke kujdesin ndaj klientit dhe dërgesat me e-mail. Këto kompani të tjera dhe personat mund të kenë qasje në informatat e konsumatorëve (: informatat e tilla si ato personalisht të identifikueshme) të cilat janë të nevojshme për të kryer funksionin e caktuar, por ata nuk janë të autorizuar për ta përdorur atë për ndonjë qëllim tjetër. Përveç kësaj, ne mund të ndajmë informacion me kompani të tjera lidhur dhe sipërmarrjet e përbashkëta.

 • Ne mund të përdorim dhe / ose shpërndajmë informacionin në lidhje me ju dhe përdorimin tuaj të faqes së internetit në mënyra që RevistaShtypi të mos e zbulojë identitetin tuaj.

 • Informacioni demografik I dhënë nga ju mund të përdoret, ndër të tjera, për të patur me te qarte përvojën tuaj is përdoruesit në RevistaShtypi, për të shpërndarë dhe treguar përmbajtje që ne mendojmë se ju mund të jenë të interesuar.

Sa I sigurte eshte informacioni personal qe jap?

 • Ne kujdesemi për sigurinë e të dhënave të lexueseve tane. Të gjitha informatat personale janë te mbrojtura me fjalëkalim dhe të gjitha fjalëkalimet janë të koduara (encrypted).

Si mund te njoftohem per ndryshime ne kete rregullore?

 • Kjo rregullore Privatesie është subjekt i modifikimit kohë pas kohe në diskrecionin e vetem te RevistaShtypi. Të gjitha ndryshimet do të inkorporohen në rregullore dhe Rregulloria e Privatesise politikën do te jete e postuar në faqet e internetit te RevistaShtypi. Data e rishikimit të fundit e rregullores do të jetë e shënuar në krye të dokumentit.

Po sikur te kem pyetje qe nuk e gjej dot pergjigjen ketu?

Në rast se keni pyetje të metejshme jeni të lutur të kontaktoni këtu: