Shtëpia
|      

About RevistaShtypi

RevistaShtypi është një kurator lajmesh. Redaktorët tanë përzgjedhin lajmet më të mira nga qindra faqe lajmesh  kombëtare
dhe ndërkombëtare dhe i përmbledhin ato në dy paragrafe, të lehtë për t’u lexuar dhe të shkurtër.. Rrjeti jonë ofron një tablo
të lajmeve më të rëndësishme, provokuese-në-mendime, dhe zbavitëse, të ditës.

RevistaShtypi kombinon diturinë e redaktorëve dhe fuqinë e teknologjisë, duke ofruar, të pakten ne besojme, një përvojë
me të pasur  dhe më të zgjuar në lajm.